Občianske združenie GAMAJUN vzniklo za účelom podpory vzdelávacích aktivít a rozširovania informácií a poznatkov z oblastí kultúry, ľudových zvykov, ľudových piesní, folklóru, histórie a významných osobností, ekonómie a environmentalistiky. Jej členovia majú za sebou realizovaných viacero úspešných projektov. Medzi ne patrí vydanie kníh napr.: - Zvyky a tradície na Slovensku, - Beťar ja parobek, - Michal Bosák - americký bankár zo Šariša, - História Bosákovej banky. Úspešná bola aj realizácia výstavy o významnom slovenskom bankárovi Michalovi Bosákovi (1869-1937), ktorá bola prezentovaná v mestách: Washington, New York (USA), Moskva (Ruská federácia), Londýn (Veľká Británia), Dublin, Cork (Írsko), Varšava (Poľsko), Bački Petrovac (Srbsko), Praha (Česká republika), Bratislava, Prešov, Humenné. GAMAJUN